Lužickosrbská tématika

(IN: Česko-lužický věstník 23, č.2, 2013, s.16) Zimní měsíce jsou obdobím, kdy si dříve naši předkové krátili dlouhé večery vyprávěním nejrůznějších zkazek, historek a povídaček. Dělo se tak nejen u nás, ale i v Lužici. Rád bych na tuto pěknou tradici navázal a podělil se s vámi o jednu...
(IN: Česko-lužický věstník XXI, č.4, duben 2011, s.28-30 / foto Rafael Ledźbor 2006) Každoročně o velikonoční neděli se v hornolužické vesnici Wotrow (německy Ostro) odehrává pozoruhodný obyčej. Ráno o čtvrt na sedm se obcí rozlehne hlas zvonu, svolávajícího věřící ke mši. Za...
(IN: ZVUK, jaro 2004, s.80-81) Obec Chrósćicy (Crostwitz) byla české veřejnosti po dlouhá léta téměř neznáma. Pouze skalní příznivci nejmenšího slovanského etnika – Lužických Srbů – znali tuto ves nejen jako místo návštěvy T. G. Masaryka, ale zejména jako lokalitu s největším podílem (90%)...
IN: Lidová demokracie (tehdy noviny Čs. strany lidové) v roce 1992; Zlínské noviny-páteční příloha z 9.dubna 1993. Velikonoční obyčeje a zvyklosti Lužických Srbů poutají pozornost široké veřejnosti i odborníků svou poetičností a malebným koloritem. Třebaže i v Lužici velká...
(IN: Zpravodaj česko-lužické mládeže 3, č.12, 1993, s.87-88 a Zlínské noviny v letech 1992-1995) Jako tmavá šmouha táhne se dějinami nekalá činnost všelijakých „pobertů, lapků, mordýřů a rabijátů“. Služebníci zločinu, štítící se poctivé práce, nechyběli snad v žádném období lidské...
(IN: Zlínské noviny z 16. října 1992, s.10) Když v roce 1618 vypověděli čeští protestantští stavové poslušnost habsburské dynastii a jejím protireformačním přisluhovačům, přidala se posléze na jejich stranu také evangelická šlechta obojí Lužice. Toho zneužil saský kurfiřt Jan Jiří I. Ač...
Bľažij Nawka (IN: Česko-lužický věstník 20, č.3, 2010, s.18 / foto B. Nawka 1956, Serbski institut v Budyšinje, Serbski kulturny archiw) Velikonoční ohně patří do okruhu obecně známých jarních ohňů, které se dnes soustředily především na noc Walpuržinu (Filipojakubskou) ze 30. dubna na 1. května a...
Záznamy: 1 - 7 ze 7

Kontakt

Milan Krajča krajim@centrum.cz