Populárně historické články

(IN: Noviny pro Zlínsko-nedělník 2, č.3, s.V ze 14.ledna 2000; Český bratr 77, č.12 a 13 (na pokračování), 2001,s.11)  Mezi unikátní historické prameny bezesporu patří písemnosti, jež nám zanechali následovníci Petra Chelčického. Sdruženi v Jednotu bratrskou dbali především na osobní vztah...
(in: Mladá fronta Dnes – Východní Morava 14, č.302, s.C4 ze 30.prosince 2003) V době předbělohorské se na návrších za převážnou částí našich měst a městeček výhružně tyčila šibenice. Poutníkům z blízka i daleka výmluvně signalizovala, že se přilehlá obec pyšní právem hrdelním. A nejenže...
(IN: Zlínské noviny 10, č.175, s.4. ze 22.12.1999; Magazín Zlín 3, 2012, s.12-13)  Když na podzim roku 1496 zlínský vladyka Vilém Tetour z Tetova vydechl naposled, čekalo některé z pozůstalých nemilé překvapení. V prvé řadě šlo o vdovu po nebožtíkovi – Barboru ze Žerotína a...
(IN: Zlínské noviny X, č.40 z 9.dubna 1999-nedělník; Malovaný kraj 50, č.1, s.9) Příběh, který vám nyní budeme vyprávět, není vymyšlený. K události skutečně došlo,a to někdy v padesátých letech 14.století. Aniž pak kdokoliv z jejích účastníků mohl tušit, pro svou výjimečnost významně zasáhla...
(IN: MF Dnes 9, č.267 – příloha Jihovýchodní Morava dnes, s.10; Magazín Zlín 2, 2013, s.12-13) Když Ignác Tkač v devatenáctém století vydával knihu brněnských naučení, vedenou uherskohradišťskými konšely v letech 1447-1509, připojil ke svému záslužnému dílu i „dodatky do r. 1540“. Jednalo...
(IN: MF Dnes 11, č.301, s.6) Nakažlivé epidemie lidských pomluv a klepů se v minulosti  nezastavily ani před kněžskou sutanou. Ostatně ne nadarmo už apoštol Jakub napsal:"Jazyk pak jest oheň a svět nepravosti." Tak i v Holešově počalo se roku 1655 mezi sousedy šuškat, že se "dvojctihodný...
(IN: ZVUK Zlínského kraje, zima 2005, s.36-37; Malovaný kraj 5, 2013, s.9) Tak významnou strategickou roli, jakou před více než dvěma sty lety Moravě přisoudil vrchní ruský velitel Michail Illarionovič Kutuzov, nehrála země nejméně od dob třicetileté války. Slavný vojevůdce se obratným manévrem...
(IN: Malovaný kraj 38, č.6, 2002, s.7) Vzruchu a napětí nepostrádala krajina pod hradem Brumov nikdy. Tady, na samé výspě českého státu a daleko od jeho správních center, po dlouhá staletí vládlo právo silnějšího. Hradní páni si počínali zpupně a svévolně jako nějaká knížata. Téměř neustále...
(IN: Malovaný kraj 41, č.4, 2005, s.12 /  autorem kresby erbu je Vladislav Dědek, jemuž děkuji za laskavé svolení k jeho užití.)  Pankrác ze Svatého Mikuláše! Snad žádné jméno v celém středním Podunají nebylo okolo poloviny 15. století vyslovováno s většími obavami než...
(IN: MF Dnes-Východní Morava 12, č.10, s.6  ze 12.ledna 2001) Přímo ve Zlíně napájí řeku Dřevnici vydatný severní přítok. Na mapách jej nalezneme označený jako Fryštácký potok. Ale žádný rodilý Zlíňák mu neřekne jinak než Januštice. Přitom však sotvakdo ještě dnes tuší, jak bystřina k tomuto...
Záznamy: 1 - 10 ze 45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Milan Krajča krajim@centrum.cz