Popularizační a faktografické články

 • Kouzlo historie pod šikmou věží, Tep (deník oborového podniku Svit), 1988.
 • Lužičtí Srbové a český král, ZN 16. října 1992, s. 10.
 • O kouzelné moci velikonoční noci, ZN – páteční příloha, 9. dubna 1993.
 • Karásek – loupežnická legenda, Zpravodaj česko-lužické mládeže 3, 1993, č.12, s.87-88 a ZN 1994.
 • Mlynář Cábala a jeho rukojmí, ZN VI/6,s.6 z 20.1.1995; znovu in: Magazín Zlín 2015, č.4, s.13.
 • Dějiny dvou zaniklých středověkých osad, ZN VI/18 3.3.1995, s.9; znovu in: Magazín Zlín 2013, č.4, s.13.     
 • Zlínští studenti o osobnostech, ZN 1995 (anketa z r.1994).
 • Husaři z Třebětic, Zlínské listy č.24, 26.2.1996, s.4//Konec husarů v Třeběticích, MF Dnes-Vých.Mor.XII/41, ze dne 17.2.2001, s.4.
 • Pozdvižení v Holešově 1653, Zl.listy č.25, 28.2.1996, s.4.
 • Písnička žalostivá, Kustod (noviny Okr.vlast.muzea ve Vsetíně) z 18.5.1995, s.4.
 • Kde se pivo vaří, ZN 21.6.1996 – příloha.
 • Vsetínský pivovar, in: Kde se pivo vaří (brožurka k muzejní výstavě), vyd.Okr.vlastivědné muzeum ve Vsetíně 21.6.1996.
 • Meč „Pana Jana“ Mesmpeka z Rožnova, Kustod z 18.5.1997, s.5
 • Pongrácz magyar zsoldosvezér és Kelet-Morvaország, Bohemia V, 1997, s.30-31.
 • Boj Mistra Jana Husa proti pověrám ZN VIII/77 ze 4.7.1997, příl. Nedělník.
 • Povstání bystřického předměstí Trávník v XVI.věku, Zpravodaj města Bystřice p.Host. 1997, č.11, s.16-17.
 • Pulčinský hradní pán Miroslav, Zrno č.100 ze 23.12.1997, s.12.
 • Co Zlínu přinesl závěr roku před šesti sty lety, ZN č.142 ze 29.12.1997, s.3.
 • Soudy v 16.století příliš nedaly na svědectví žen, pravdu měl většinou muž, MF Dnes IX/267, ze 14.11.1998, příl. Jihovýchodní Morava, s.10.
 • Památný případ zvůle ve středověkém městečku Napajedla, ZN X/40 z 9.4.1999 – Nedělník.
 • Výstup na rozvaliny hradu je sportovním výkonem, Moravský den z 23.7.1999, s.12.
 • Nevděk světem vládl už na počátku 16.století, ZN X/175 z 22.12.1999, s.4 +
 • Kdy Zlín dosáhl městského postavení, NPZ II/1 z 7.1.2000, s.V.
 • Tvrz ve Slavičíně – předchůdkyně dnešního zámku, Nov.pro Zl. II/13 z 18.2.2000, s.V.
 • Hrad Malenovice ve středověku, NPZ II, č.15 z 25.2.2000, s.V.
 • Ve Vizovicích stával kdysi klášter, MF Dnes  (VM) z 21. dubna 2000, s.4.
 • Návod k objevování vlastních předků, NPZ II, č.49 ze 14. července 2000, s.V.
 • Ztracený hrad Pulčiny dohlížel na zemskou stezku ze Slezska, ZN XI, č.183 z 8. srpna 2000, Zlínský deník s.4.
 • Vizovický kněz a ctnostné ženy, MF Dnes (VM) XI z 29. pros. 2000, s.6.
 • Januštice nese jméno rebela, MF Dnes (VM) XII, č.10 z 12. ledna 2001, s.6.
 • Minulost napajedelské měšťky,  MF Dnes (VM), č.22 z 26. ledna 2001, s.6.
 • Východní Morava 16.století v Dekretech Jednoty bratrské, Český bratr 77, 2001, č.12 a 13, s.11.
 • Zasněné místo bývalého hradu Súča, MK 38, 2002, č.1, s.7.
 • O vojně pana Kavky do Uher, MK 38, 2002, č.6, s.7.
 • 570 let soudce chebského, Živé slovo 4, 2002, s.23-24.
 • Studenti proti okupaci, webové aktuality UTB ze 17. listopadu 2002.
 • Když ve Fryštáku ukradli oběšence, MF Dnes (VM) XIV, č.302 z 30. prosince 2003, s.C4.
 • Sexuální harašení už v 16. století, MF Dnes (VM) XV, č.25 z 30. ledna 2004, s.C4.
 • Spor štípského faráře Mikeše, MF Dnes (VM) XV, č.53 z 3. března 2004, s.C4.
 • Jaké povinnosti měl rektor v roce 1633, ZVUK, jaro 2004, s.39-40.
 • Současný problém lužickosrbského školství,  ZVUK, jaro 2004, s.80-81.
 • Válečník dbalý Božího slova, Živé slovo 37, č.2, 2005, s.20-21.
 • Uherský válečník Pangrác a jihovýchodní Morava, MK 41, 2005, č.4, s.12.
 • Hrad pro markraběte, MK 41, 2005, č.6, s.3.
 • Rusi v Otrokovicích a Napoleon, ZVUK, zima 2005, s.36-37; znovu in: MK 2013, č.5, s.9.
 • Před 600 lety vznikly obce Březová, Veselá a Lužkovice, MF Dnes XVIII, č.41 ze 17. února 2007, s.B4.
 • Jiřík Jaras a dění okolo Bánova na počátku 16. století, MK 42, 2006, č.5, s.10-11.
 • Nezdolná paní Kateřina z Bílovic, MK 46, 2010, č.3, s.9.
 • Objíždění polí ve Wotrowě, Česko-lužický věstník XXI, duben 2011, č.4, s.28-30.
 • Ze soudních lavic 16. století, Magazín Zlín 2, 2013, s.12-13.
 • Zlínský rytíř se lvím srdcem, Magazín Zlín 8, 2013, s.12-13.
 • Kterak Proček z Kunštátu Otrokovice a Kvítkovice nabyl i pozbyl, MK 50, 2014, č.4, s12-13.
 • Hejtman Jan Svojše ze Zahrádky a Napajedel, MK 51, 2015, č.3, s.8.
 • Kristův svědek Jan Hus, Ohlédnutí (měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické ve Zlíně) červen 2017, s.4-6.
 • 620 let od udělení městských práv Zlínu, Magazín Zlín 12, 2017, s.13.
 • Vladykové ze Sazovic, Sazovické noviny 15, duben 2018, č.1, s.15.

 

Použité zkratky: MF Dnes = Mladá Fronta Dnes

                                MK = Malovaný kraj

                                NPK = Noviny pro Zlínsko

                                ZN = Zlínské noviny

Kontakt

Milan Krajča krajim@centrum.cz