Úvod                                                             

Cílem tohoto webu je přinést Vám zajímavé historické informace zejména z oblasti východní Moravy i přilehlého území Slovenska (tedy zhruba území mezi řekami Moravou a Nitrou) a přitom Vás pobavit příběhy skutečných lidí, kteří na těchto stránkách znovu ožívají. Zároveň je možno se zde seznámit se základními dobovými reáliemi přelomu středověku a raného novověku, nikoliv však formou suchých a nezáživných učebnicových či internetových hesel, nýbrž poutavého čtení. Snad se tak podaří získat vaše srdce pro poznávání dějin. Vždyť všechno kolem, včetně nás samotných, je součástí historie. To si nejlépe uvědomí každý, kdo se rozhodne vypátrat si své předky. A jak s oblibou říkává pedagog FF MU v Brně PhDr. Zdeněk Háza, Ph.D.: "Dobrodružná cesta do minulosti je cestou vyvolených!"