Milan Krajča

Mgr. Milan Krajča se narodil ve Zlíně, kde žije doposud. V letech 1989-1994 vystudoval obory historie-etnologie na Filosofické fakultě MU v Brně. Od té doby se zabývá zejména zkoumáním pozdně středověké historie východní Moravy, tedy oblasti zhruba vymezené dnešním Zlínským krajem. Jeho práce však mají přesah i na Slovensko, ve středověku označovaném jako Horní Uhry. Je to logické! Dění na obou územích bylo už ve středověku značně provázané. Historik publikuje řadu popularizačních článků i odborných studií. Právě pro jejich presentaci vznikly tyto webové stránky. Mimoto se věnuje vyhledávání předků pro zájemce o vlastní rodopis.

A ještě důležité upozornění! Zlínský historik Milan Krajča má s pražským komunistou Milanem Krajčou společné pouze jméno a příjmení!

"Omnia ad gloriam Dei!"

Neopominutelná poznámka

Autorem nápadu publikovat moje články na internetu je Jaroslav Holer z Tečovic. Bez jeho přispění by tyto webové stránky nikdy nespatřily světlo světa. 

Kontakt

Milan Krajča krajim@centrum.cz